slider

Τρεις (3) τυχεροί κερδίζουν από 1 πρόγραμμα διατροφικής παρακολούθησης διάρκειας 5 μηνών

Αποκτήστε μαζί μας το σώμα που πάντα ονειρευόσασταν. Δηλώστε συμμετοχή εδώ και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 3 τυχερούς που θα κερδίσουν αυτό το μοναδικό δώρο από το Nutricenter.

Συγκεκριμένα, τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από ένα πρόγραμμα 5μηνης διατροφικής παρακολούθησης, το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Τμηματική ανάλυση λίπους και μυικού ιστού
 2. Σωματομετρήσεις
 3. Διαχείριση βάρους βάσει ατομικής ανάλυσης της σωματικής σύνθεσης
 4. Εβδομαδιαίο διαιτολόγιο και συμβουλευτική διατροφική υποστήριξη ανάλογα με τις συνήθειες και αρέσκειες του εκάστοτε νικητή

Όροι διαγωνισμού

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του nutricenter.gr, όπως και οι συγγενείς τους έως και τον 2ο βαθμό εξ' αγχιστείας.
 2. Υποψήφιοι για το διαγωνισμό είναι όσοι λαμβάνουν μέρος σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και προϋποθέσεις του διαγωνισμού:
  • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
  • Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, η οποία πραγματοποιείται με τοποθέτηση ετικέτας 'Like' στη σελίδα www.facebook.com/Nutricenter.gr Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να κάνει "like" στην παραπάνω σελίδα και εν συνεχεία να προχωρήσει σε καταχώρηση των στοιχείων του στην φόρμα που θα του παρουσιαστεί, ώστε η συμμετοχή του να θεωρηθεί έγκυρη.
  • Ο διαγωνισμός διαρκεί από την 29η Οκτωβρίου 2013 μέχρι και την 19η Νοεμβρίου 2013 στις 23:59 μ.μ. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. της 22 Νοεμβρίου 2013 και μέσα στην ίδια ημέρα τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν:
   • Στη ροή της ύλης του site www.nutricenter.gr και στην αντίστοιχη θεματική ενότητα
   • Στην official fan page του nutricenter.gr στο Facebook
 3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μία και μοναδική φορά, ενώ προσκαλώντας τουλάχιστον 5 φίλους του από το Facebook μέσω του διαγωνισμού, κερδίζει μία επιπλέον συμμετοχή.
 4. Ο νικητής αναδεικνύεται με ηλεκτρονική κλήρωση που γίνεται υπό την επίβλεψη του nutricenter.gr , και ειδοποιείται μέσω e-mail για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του. Το nutricenter.gr μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε αποδεικτικό που θα επιβεβαιώνει την έγκυρη συμμετοχή του νικητή και θα μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή σε περίπτωση που ο νικητής δεν μπορεί να επαληθεύσει.
 5. Οι νικητές ανακοινώνονται σε σχετικό post του nutricenter.gr στο Facebook και των χορηγών επικοινωνίας, μέσω όλων των λογαριασμών του στα social networks.
 6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του nutricenter.gr, δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με το συμμετέχοντα έως και 10 ημέρες από την διεξαγωγή της κλήρωσης, το nutricenter.gr διατηρεί ρητά και κατά την κρίση του το δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση, για να ανακηρύξει άλλο συμμετέχοντα που έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι πέραν από τον νικητή, ταυτόχρονα θα αναδειχθούν και 10 αναπληρωματικοί νικητές, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η επανάληψη της διαδικασίας.
 7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο εκάστοτε νικητής αποποιηθεί το δώρο ή δεν πραγματοποιήσει το πρώτο ραντεβού σε διάστημα μέχρι και 20 ημέρες από την κλήρωση, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσει ή να μην διαθέσει αυτό κατά την κρίση της.
 8. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.
 9. Η τελική παράδοση των δώρων στους νικητές γίνεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τους νικητές.
 10. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του. Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται στο κοινό μέσω της σελίδας του nutricenter.gr στο Facebook.
 11. Το nutricenter.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια υποβολής συμμετοχών στον εκάστοτε διαγωνισμό, όπως και κατά τη διάρκεια της αποστολής των ηλεκτρονικών ενημερώσεων για τα αποτελέσματα του εκάστοτε διαγωνισμού.
 12. Το nutricenter.gr επιπλέον δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία επικοινωνίας του ή δεν κάνει σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 13. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα στοιχεία τους θα παραμείνουν στο nutricenter.gr το οποίο ρητώς διαβεβαιώνει ότι δεν θα τα κοινοποιήσει σε τρίτους, πλην των δωροθετών και των συγχορηγών.
 14. Οι νικητές εξουσιοδοτούν το nutricenter.gr να εντάξει τα ονόματά τους στην λίστα των νικητών που θα ανακοινωθεί και αναρτηθεί όπως ορίζει το άρθρο 5 των παρόντων όρων.
 15. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η/οι ηλεκτρονική/ες διεύθυνση/εις με τις οποίες συμμετάσχουν στον εκάστοτε διαγωνισμό του nutricenter.gr, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων του nutricenter.gr, των χορηγών επικοινωνίας και των συγχορηγών, εάν έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν αποκλειστικά νέα και προσφορές μέσω της αντίστοιχης ένδειξης.
 16. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι σε περίπτωση που έχουν διαγράψει την/τις ηλεκτρονική/ές διεύθυνση/εις από την λίστα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων, η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έπεται και την εκ νέου εισαγωγή της/των ηλεκτρονικής/ών διεύθυνσης/εων στην λίστα αυτή.
 17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.